فرمانداری،قاچاق،کمیسیون،سلیمی،جان نثاری

برگزاری جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خمینی شهر

۱۱ آبان ۱۴۰۱

Skip to content