اخبار

کارگروه اجتماعی، سلامت و بانوان شهرستان خمینی شهر

۱۶ آذر ۱۴۰۱

همزمان با سفر ریاست محترم جمهور به استان اصفهان ، حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و نماینده ویژه رئیس جمهور و هیات دولت در شهرستان خمینی شهر

۲۶ خرداد ۱۴۰۱

رئیس مجلس خبرگان رهبری به شهرستان خمینی شهرسفر کرد و امامزاده سید محمد(ع)خمینی شهر را زیارت کرد.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای اداری شهرستان خمینی شهر با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری در سالن بصیرت شهرداری خمینی شهر برگزار شد.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

Skip to content