یارانه

لطفا جهت اعتراض به دهک بندی و یا قطع یارانه نقدی تنها از طریق سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آدرس زیر  و یا تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ اقدام و پیگیری نمایید.

https://hemayat.mcls.gov.ir

همچنین جهت ثبت نام یارانه  افراد جامانده به آدرس https://sso.my.gov.ir مراجعه فرمایند.


Skip to content