کوشک

شهر کوشک یکی از شهرهای شهرستان خمینی شهر می باشد که با شهر خمینی شهر ۱۱ کیلومتر و با مرکز استان ۱۷ کیلومتر و با شهر نجف آباد ۱۵ کیلومتر فاصله دارد و در جاده ای مابین اصفهان و نجف آباد قرار گرفته است. با وجود قرارگیری شهر کوشک در میان سه شهر مهم ذکر شده و با وجود قرارگیری کوشک در حاشیه جاده مهم غربی اصفهان یعنی جاده اصفهان – نجف آباد ، در شرایط کنونی شهر در نوعی بن بست قرار گرفته است به جز سمت جنوبی شهر که به جاده اصفهان – نجف آباد منتهی می شود سه سمت دیگر شمال شرق و غرب شهر به هیچ جاده ارتباطی منتهی نشده است. در بن بست قرار گرفتن شهر کوشک، باعث شده که این شهر تاثیرات کمتری به لحاظ اقتصاد شهری بپذیرد آب وهوای کوشک بسیار خنک و معتدل می باشد و همیشه ۵ الی ۶ درجه خنک تر از مرکز شهرستان و کلانشهر اصفهان می باشد در زمستان هوای بسیار سردی دارد و تابستان بسیار گرم و بهار و پاییز معتدل است. قدیمی ترین اطلاعاتی که از تاریخچه ی شهر کوشک در دست است از این قرار است که ۷۰۰ سال قبل و در دوره ایلخانان مغول، یکی از خوانین مغول به واسطه موقعیت طبیعی مناسب منطقه و باغاتش آن را به عنوان تفرجگاه انتخاب می کند و به عنوان قصر مغول و بعدها کوشک معروف می شود. شهر کوشک به صورت روستای کوچکی بوده که در سمت غربی محله بازار (مسجد قدیمی) شکل گرفته است. پس از استقرار در این محل، شهر کوشک به سمت شرق، غرب و جنوب هسته اولیه گسترش یافته است. محله مسجد قدیم توسعه یافته و محله عزیزاله در سمت شرق خیابان اصلی شکل گرفته است. از دیگر محلات شهر محله ی پاچنار است که به زیر بازار چه نیز شهرت دارد. از ابنیه تاریخی شهر کوشک می توان به مسجد قدیمی و حمام تاریخی آن که به زمان صفویه منتسب است، اشاره کرد. از آنجایی که بیشتر اراضی این شهر را باغات میوه تشکیل داده است، این باغ شهر را هدف گردشگران نموده است. شهرداری این شهر در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده است.


Skip to content