منشور اخلاقی

  کارکنان فرمانداری با هدف رضایت مندی ارباب رجوع و انجام بهینه ی وظایف در راستای تحکیم مبانی جمهوری اسلامی در پرتو ولایت فقیه و با پیروی از اصول اخلاق اسلامی،مردم داری، توسعه ی پایدار و قانون محوری خود را ملزم به رعایت موارد ذیل می دانند.
 1. حضور به موقع در محل کار، انجام وظایف محوله به صورت مؤثر و کارآمد و احترام به وقت مراجعین و همکاران.
 2.  کسب مهارت لازم به منظور راهنمایی و مشاوره متناسب با نیاز مراجعین و انجام کار آنها همراه با متانت رفتار، احترام متقابل و پرهیز از هرگونه تبعیض.
 3.  تعامل با همکاران در ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور با هدف اعتمادسازی عمومی و خدمت بی منّت به مردم.
 4.  عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از رفتارهای خلاف شئون اسلامی و اداری نظیر توصیه پذیری و هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و قدرت سازمانی.
 5.  انجام فعالیت ها و وظایف محوله منطبق با برنامه های تنظیمی بر اساس قوانین، مقررات و پرهیز از اعمال سلایق شخصی.
 6. اهتمام به اقامه نماز جماعت ضمن رعایت حقوق ارباب رجوع.
 7. تلاش در جهت تفاهم و ایجاد فضای با نشاط و صمیمی در محل کار.
 8. رازداری و عدم افشای اسناد محرمانه و خودداری از ارائه مدارک طبقه بندی شده به افرادی که حق دریافت آنها را ندارند.
 9.  حفظ آراستگی و استفاده از پوشش متناسب با عرف و شئونات اسلامی.
 10. حفاظت از اموال و تجهیزات اداری و رعایت اصل صرفه جویی در جهت ارتقاء سطح بهره وری دستگاه.
 11. ۱درک صحیح از اهداف و سیاستهای فرمانداری و احساس مسئولیت نسبت به انجام وظایف سازمانی.
 12. از نتایج خلوت دل با خداوند، اخلاص و ایثار و تعهد اسلامی می باشد و فرد آراسته به این اوصاف از کثرت مراجعات ملول نخواهد شد.

Skip to content