بخش ها و محله ها

بخش و محله ها
چند بخش با قدمت زیاد در این شهرستان وجود دارند. ۱ ورنوسفادران (شامل محله‌های گارسله، زاغ آباد یا زوگا، باولگان، گاردر و کوشکباج) ۲ فروشان (شامل محله‌های ملاحیدر، دیمیتریان، درب بالا مرده، جوادیه یا عمو فضلگاه، درب سید، قلعه آقا، لادره، محله نو، سرپل) ۳ خوزان (شامل محله‌های فتح‌آباد، کو بَرز یا کو بزم یا سکه الزر، جعفرآباد، کهندژ وشمس آباد و درب محکمه)
بخش ها
آدریان هرستان قرطمان (کرتمان) وازیچه جوی آباد کهندژ دستگرد قداده اسفریز درچه تیرانچی کوشک اصغرآباد قلعه امیریه از بخش‌های جدید می‌توان موارد زیر را نام برد: شهرک منظریه هفتصد دستگاه قائمیه (کشتارگاه سابق) پاسداران کوی کارکنان دانشگاه صنعتی (باقرالعلوم) از بخش‌های صنعتی و کارگاهی آن می‌توان موارد زیر را نام برد: منطقه صنعتی دوشاخ منطقه کوکوچی (کوه کوچک) شهرک صنعتی الکترونیک

Skip to content