بخش مرکزی

بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر
بخش مرکزی خمینی‌شهر تنها بخش شهرستان خمینی‌شهر است که از سه دهستان به نام‌های ماربین علیا، ماربین وسطی و ماربین سفلی و دو روستا به نام‌های تیرانچی و قلعه امیریه تشکیل شده است. طبق آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از جمعیت ۳۱۹۷۲۷ نفری شهرستان، تعداد ۴۶۷۵ نفر در قالب ۱۴۳۶ خانوار ساکن دو روستا می‌باشند. از این تعداد روستای تیرانچی ۳۱۲۲ نفر و روستای قلعه امیریه ۱۵۱۰ را در خود جای داده‌اند. کشاورزی، دامداری، تولید زنبور‌عسل، حوله بافی و … از مشاغل اصلی ساکنان این دو روستا می‌باشند.

Skip to content