بخشدار

آقای علی شمسی-بخشدار مرکزی خمینی شهر

تلفن:۳۳۶۳۲۲۵۰-داخلی۱۰۸

ایمیل بخشداری b-markazi@khomeinishahr.gov.ir

 


Skip to content