بام سبز

بام سبز خمینی شهر در غرب خمینی شهر در بالای تپه ای واقع شده است . در این منطقه مناظر بسیار زیبای طبیعی و باغاتی وجود دارد که بخشی از آن توسط شهرداری خمینی شهر تملک و به بام سبز شهرت یافته است. این منطقه بخاطر موارد طبیعی مانند تپه های موجود، مشرف بودن بر باغهای خمینی شهر و شهرهای اطراف همچون اصفهان، نجف آباد و فلاورجان چشم انداز زیبایی دارد. گردشگران در این منطقه به ویژه در بهار و تابستان می توانند از مناظر درختان سبز و هوای مطلوب در ارتفاعی بلند لذت ببرند. این منطقه در خمینی شهر شامل عمارت و باغ کازرونی و اراضی اطراف زمینهای بام سبز است که با صدور مجوز منطقه نمونه گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۷ به منطقه گردشگری تبدیل شد.


Skip to content